Lovgrundlaget

Aarhus kommune tilbyder sygehusundervisning i henhold til Folkeskolelovens § 23, der omhandler undervisning af børn og unge, indlagt på hospital, samt lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 om sygehusundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler.

Målsætning for Sygehusundervisningen

Målet er:

  • At indlagte børn på Aarhus Universitetshospital får mulighed for at deltage i sygehusundervisningen.
  •  At inddrage det enkelte barns hverdag mest muligt gennem løbende kontakt til hjemskolens lærere.
  • At give de indlagte børn en individuel undervisning som gør, at de i så stort omfang som muligt følger deres klasses faglige arbejde.
  • At skabe trygge rammer for de syge børn, så der skabes en meningsfuld og fagligt udviklende undervisning.
  • At medvirke til en forståelse af det indlagte barns eventuelle psykiske og sociale problemer gennem deltagelse i tværfagligt samarbejde med hospitalets øvrige personale.
  • At skabe et åbent og tillidsfuldt forhold til både børn og deres forældre for at udvikle barnets ressourcer bedst muligt.
  • At de indlagte børn bliver engagerede i udviklende aktiviteter, der ikke har med deres sygdom at gøre, men tværtimod forbinder dem med deres hjemlige verden - at være med til at skabe kontinuitet i børnenes liv.