Den somatiske del af Sygehusundervisningen er knyttet til Børn og Unge (BU) afsnittet på Aarhus Universitetshospital.

Hvor er skolestuerne?

Undervisningen foregår primært på to skolestuer og varetages af tre lærere. Den ene skolestue er en integreret del af BU1 sengeafsnit ved indgang H2, mens den anden ligger umiddelbart uden for afsnittet i stueplan ved indgang H1.

Hvis man ikke er frisk nok til at komme i en af skolestuerne, kan man blive undervist på sin egen stue.

Når barnet indlægges, afgøres det hvilken skolestue barnet skal gå i. Ved nogle planlagte indlæggelser er barnet på forhånd blevet tilknyttet en af skolestuerne.

Tryghed og frirum

Skolen er et trygt, rart og genkendeligt frirum, der på mange måder adskiller sig fra det øvrige hospitalsmiljø. Her er børnene elever og ikke patienter og læreren repræsenterer den normale tilværelse uden for sygehuset. Undervisningen er ene- eller holdundervisning.

Det er vigtigt, at huske sin egen skoletaske.

Bibliotek

Skolen har også et lille bibliotek, hvor de indlagte elever kan låne bøger. Udlån sker gennem skolens lærere.

Tværfaglige teams

Lærerne indgår i tværfaglige teams og deltager i konferencer med psykologer, sygeplejersker, læger, pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter og er med til at sikre en kontinuitet i barnets liv under indlæggelsen. Vi deltager også i netværksmøder.

Sygeundervisning

Er der behov for hjemmeundervisning=sygeundervisning efter behandlingen eller sideløbende med behandlingen, hjælper vi med at iværksætte det.

Omfanget af sygeundervisningen skal afpasses efter den enkelte elevs alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges efter samråd med forældrene og eleven.