ET FORLØB I SKOLEN UNDER INDLÆGGELSE KAN SE SÅLEDES UD:  

  • Barnet indskrives i skolen ved indlæggelsens start. Hvis det er muligt, startes skolegangen op med det samme.  
  • Lærerne på skolen tilrettelægger en undervisning, som tilgodeser det enkelte barn. Både i forhold til indholdet og varigheden af skoledagen.  
  • Der tages, med forældrenes samtykke, kontakt til hjemskolen, for yderligere afklaring af barnets skolesituation.  
  • Hen mod udskrivelsesdatoen kontaktes hjemskolen igen, med henblik på en overlevering af vores observationer og anbefalinger.  
  • Efter udskrivning tager vi gerne ud på vejledningen, hvis hjemskolen ønsker det.  

UNDERVISNINGEN:  

  • Undervisningen foregår på små hold, der er sammensat af børn på forskellige klassetrin. 
  • Undervisningen er individuelt tilrettelagt, og tager udgangspunkt i den enkelte elev.  
  • Der er mulighed for daglige sociale aktiviteter i form af spil eller andre former for samvær.  
  • Såfremt eleven ikke er i stand til at komme i skole, kan læreren, i den udstrækning det er påkrævet og muligt, undervise eleven på afdelingen.