På skolen underviser vi afdelingernes indlagte børn og unge. Vi er på den måde en vigtig og integreret del af den børne- og ungdomspsykiatriske udredning og behandling.

 

Vores overordnede pædagogiske mål er at skabe og udvikle lyst til læring og til at gå i skole

 

Vi arbejder ihærdigt på at elever som er kommet i mistrivsel skolemæssigt kan opleve vores skole som et muligt vendepunkt på vej i en konstruktiv retning.

Gennem undervisningen ønsker vi

  • udvikle eleverne fagligt og socialt ved at møde dem, der hvor de er
  • at afklare hvilke pædagogiske strategier, der virker befordrende for det enkelte barn
  • at klæde eleverne på til at fortsætte i det fremtige skoletilbud
  • at gøre observationer til den børne- og ungdomspsykiatriske udredning

 

Skolen i samarbejdet med hospitalet

Arbejdet med børnene sker i et tæt tværfagligt samarbejde med det børne- og ungdomspsykiatriske team. Som lærere deltager vi i møder og  konferencer omkring den enkelte elev.

På konferencerne udveksler psykiatere, psykologer, fysioterapeuter og lærere observationer omkring barnet og fastlægger herefter den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats.

Afslutningsvist udarbejder kontaktlæreren en skriftlig skoleudtalelse med en faglig, social og emotionel beskrivelse af barnet samt pædagogiske anvisninger til vejledning for kommende lærere.

Lærerne deltager ligeledes i afsluttende netværksmøder.